Management Excellence Award Program

Management Excellence Award Program je inovativni program dizajniran da prepozna i podrži izvrsnost kod privatnih bh. kompanija koje se odlikuju izvanrednim poslovnim performansama, liderstvom i poduzetničkim duhom. Program realizuju vodeća banka na tržištu Bosne i Hercegovine, UniCredit Bank d.d. Mostar, i vodeća svjetska kompanija za savjetovanje Deloitte.

Inicijativa kombinuje elemente prepoznavanja dostignuća i potencijala, edukacije, te umrežavanja i mentorstva. Kroz učešće u programu, kompanije će imati priliku dobiti neovisan pogled na njihovo poslovanje kroz analizu praksi upravljanja, strategije, inovativnosti, organizacijske kulture i finansijskih performansi, sve u kontekstu najboljih poslovnih praksi. Najuspješnije kompanije bit će nagrađene prestižnim priznanjem Management Excellence Award. Pored prepoznavanja i nagrađivanja lidera, program će svim učesnicima pružiti vrijedna znanja, resurse i prilike za umrežavanje.

Predviđeno trajanje programa je od juna do decembra 2024. godine, a rok za prijavu kompanija je 15.6.2024. godine.

FAQ